TM-300C 气电一体胶针机 多层毛巾 袜子钉打商标纸卡用

型号 : TM-300C
品牌 : SAGA

CNY ¥ 4500

TM-200 气动胶针机 可打多层毛巾袜子商标吊牌用

型号 : TM-200
品牌 : SAGA

CNY ¥ 2000

TM-70 气动胶针枪 毛巾袜子服装挂吊牌用

型号 : TM-70
品牌 : SAGA

CNY ¥ 1300

TM-600 气电合一胶针机

型号 : TM-600
品牌 : SAGA

CNY ¥ 6500

SAGA TM-300 气动打钉机

型号 : TM-300
品牌 : SAGA

CNY ¥ 4500

TM-300D 气动双机头胶针机

型号 : TM-300D
品牌 : SAGA

TM-300-3 气电一体胶针机

型号 : TM-300-3
品牌 : SAGA

SAGA TM-100 打钉机

型号 : TM-100
品牌 : SAGA